B e s t u u r

  • dhr. Klaas Westerterp, voorzitter
  • dhr. Peter Lahaye, vice voorzitter
  • mw. Elisabeth den Hartog - de Haas, secretaris
  • dhr. Gid van Schijndel, penningmeester
  • mw. Sandra van Helden, bestuurslid

dhr. Eugene Rosier, juridisch adviseur (geen bestuurslid)


Steun ons financieel door uw bijdrage te storten op IBANnr: NL37 INGB 0006 0826 12 t.n.v. Stichting Oostflank St. Pietersberg te Maastricht (ANBI-stichting)
Geef u op als donateur/sympathisant via info@oostflank-sintpietersberg.nl

Webdesign Theo Smeets
www.autiek.info; info@autiek.info